Allergi

Allergier mot pollen som björk, al, hassel, gräs ger framförallt kliande/rinnande/svullna/röda ögon och rinnande/tät näsa men inte andningsbesvär. Dock reagerar många astmatiker även utan allergi med sämre kondition/ansträngningsutlösta besvär, nästäppa/rinnsnuva eller förkylningssymtom med eller utan feberkänsla under al/hassel/björk/ekpollensäsongen på grund av att pollenkornen kan ha en retande effekt på luftvägsslemhinnan även utan allergi.

Pälsdjursallergi brukar vara ganska tydligt med kliande/rinnande röda ögon, rinnande näsa,  kliande utslag vid fysisk kontakt och för en del även astmatiska besvär i närhet av hund, katt, häst, smågnagare, burfåglar.

Kvalsterallergi är ofta drivande för en astmautveckling under uppväxten och bör därför alltid behandlas med hyposens för att hindra/minska utveckling av astma. Kvalsterallergi i sig utan astma brukar ge morgontrötthet på grund av sämre sömnkvalitet, man är inte utvilad efter nattsömn, förekommer ofta med nästäppa, nysningar efter uppstigande, trötthet under dagen. Tröttheten är ofta så tung att den kan ge nedsatt koncentrationsförmåga, humörpåverkan, orkeslöshet och allmän sjukdomskänsla under dagtid.

Tyvärr är det vanligt att allergitest inte visar kvalsterallergi även om alla symtom finns och det går att behandla dessa med allergitabletter och hyposens. Därför utgår man ofta från att det inte finns någon allergi om ett pricktest eller blodprov inte visar kvallsterallergi men man ändå har allergirelaterade symtom mer eller mindre året runt.

Med kvalsterallergi är det viktigt att veta att det i normala bostäder inte handlar om dålig städning, dåliga sängkläder, dålig hygien eftersom det alltid finns kvalster i sängar, mattor, textilier etc ändå. Att använda olika skydd i sängar, städa frenetiskt, vädra mycket, lägga kuddar i frysen och liknande minskar ekvalstermängden och besvären något men kan sällan få bort alla symtom.